Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Περισσότερα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Περισσότερα

Έξυπνη Μεταποίηση – Ελλάδα 2.0

 

Περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Περισσότερα

Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

 

Περισσότερα

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

 

Περισσότερα

Νέα Δράση: «Οικονομικός μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» – Υποέργο 3: «Πράσινος Αγροτουρισμός»

 

Περισσότερα

Νέα Δράση: «Οικονομικός μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» – Υποέργο 1: «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»

 

Περισσότερα

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού

Περισσότερα

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

 

Περισσότερα

Ενίσχυση των υπό σύσταση και υφιστάμενων πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Περισσότερα

Πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περισσότερα

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «E-λιανικό» (B κύκλος)

ΣΤΟΧΟΣ Βασικός στόχος της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας […]

Περισσότερα

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας πληττόμενων από την πανδημία

Περισσότερα

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Περισσότερα

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών

    ΣΤΟΧΟΣ Βασικός στόχος της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας […]

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της πράξης είναι η Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης […]

Περισσότερα

“Επιχειρηματική Ευκαιρία” στο πλαίσιο του ΕΠ-Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020

Περισσότερα

Elevate Greece – Eνίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων

Περισσότερα

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Περισσότερα

Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό του Επιχειρείν με Έμφαση στην Ποιότητα

Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Περισσότερα

Επιχειρούμε Έξω

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής επικράτειας και σε τρίτες χώρες.

Περισσότερα

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει...

Περισσότερα

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης...

Περισσότερα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν...

Περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου είναι διαθέσιμα για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν...

Περισσότερα