Ενδεικτικά, ορισμένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί