Πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περισσότερα

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «E-λιανικό» (B κύκλος)

ΣΤΟΧΟΣ Βασικός στόχος της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας […]

Περισσότερα

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας πληττόμενων από την πανδημία

Περισσότερα

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Περισσότερα

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών

    ΣΤΟΧΟΣ Βασικός στόχος της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας […]

Περισσότερα

Elevate Greece – Eνίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων

Περισσότερα

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης...

Περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου είναι διαθέσιμα για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν...

Περισσότερα