Στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου, οι επαγγελματίες του κοινωνικού τομέα και κυρίως εκείνοι που προέρχονται από μειονεκτικές περιοχές, όπως οι αγροτικές περιοχές ή τα μικρά χωριά, αντιμετωπίζουν την ανάγκη να αναπτύξουν τεχνικές που να ανταποκρίνονται στις νέες κοινωνικές προκλήσεις των μειονεκτουσών κοινοτήτων και στα φαινόμενα που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία του έργου προτείνει την ανάπτυξη ενός κοινού μη τυπικού και μόνιμου πλαισίου για την ενίσχυση των επαγγελματιών στην κοινωνική εργασία από αγροτικές περιοχές 7 ευρωπαϊκών χωρών, για την ενδυνάμωση του κοινωνικού τους προφίλ στην αγροτική ζωή και την ανάπτυξη συμπληρωματικών δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν κοινωνικά προβλήματα που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες στην κοινότητά τους.
Η ομάδα-στόχος αποτελείται από 84 κοινωνικούς λειτουργούς και άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική εργασία, αλλά δεν έχουν πτυχίο στο πεδίο αυτό, και εργάζονται σε μειονεκτούσες περιοχές. Στην ομάδα στόχο συμπεριλαμβάνονται ακόμα, επαγγελματίες από άλλες περιοχές των εταίρων του έργου, αλλά και μελετητές και επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικής εργασίας στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Κάθε ένας από τους 84 επαγγελματίες του τομέα της κοινωνικής εργασίας θα λειτουργήσει ως δικτυακός κόμβος μεταξύ του προσωπικού των εταίρων του έργου και των τοπικών κοινοτήτων όπου εργάζονται, διευκολύνοντας τις επαφές με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους, ζητώντας υποστήριξη σε διάφορες απαιτούμενες δραστηριότητες σε κοινοτικό επίπεδο, στρατηγικές παρέμβασης προς όφελος των ευάλωτων ομάδων και ούτω καθεξής.

https://epswraproject.art.blog/

Κοινοπραξία:

– Smart Umbrella Management Solution EE (Ελλάδα)
– Associazione Dar Voce (Ιταλία)
– University of Pitesti (Ρουμανία)
– St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Βουλγαρία)
– Contextos – Cooperativa para o Desenvolvimento e Coesão Social CRL (Πορτογαλία)
– Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία)
– Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Ισπανία)

Ομάδα στόχος: Κοινωνικοί λειτουργοί και άτομα που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα

Διάρκεια έργου: 01/11/2018 – 31/10/2020