Δράση “e-λιανικό”

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της Δράση «e-λιανικό» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας COVID-19,
 • να ενισχυθεί η ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια ύψους έως 5.000€.

Η Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 100%.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις που:

 • έχουν συσταθεί μέχρι 7/11/2020,
 • δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ),
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα,
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020,
 • έχουν ολοκληρώσει τις δαπάνες (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης,
 • παρουσίασαν μείωση του Κύκλου Εργασιών (τζίρου) 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019, μεγαλύτερη ή ίση του 20% (Δεν αφορά σε νεοσύστατες).

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για δαπάνες:

 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (δίγλωσσο, mobile responsive με δυνατότητες παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, προσβάσιμο από ΑΜΕΑ).
 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για το eshop, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.).
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 • Φιλοξενία (hosting, collocation,κτλ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί εντός Ιανουαρίου και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει για τουλάχιστον 30 ημέρες.

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Προδημοσίευση Δράσης – Αρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *