ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ GDPR ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ISDP 10003:2015

GDPR Compliance!
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ GDPR
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ISDP 10003:2015

Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12/05/2018, Ώρα διεξαγωγής 9:30 – 16:30

 

Η OECON GROUP σε συνεργασία με την BM TRADA, διοργανώνουν το επίκαιρο σεμινάριο με θέμα τον κανονισμό 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
⦁    Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατέχουν τις βασικές πληροφορίες για τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR
⦁    Στο τέλος του σεμιναρίου όσοι επιθυμούν να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, όπου στην περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος, θα έχουν την δυνατότητα να το λάβουν ηλεκτρονικά.

To σεμινάριο απευθύνεται σε:
⦁    Στελέχη που ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.),
⦁    Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.),
⦁    Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.

Θεματολογία Σεμιναρίου
1.    Γενική περιγραφή του νέου κανονισμού, υποχρεώσεις, προθεσμίες, πρόστιμα, βασικές αρχές, εποπτεύουσα αρχή
2.    Βασικά δικαιώματα πολιτών βάσει του νέου κανονισμού.
3.    Υλοποίηση έργου συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό. Ποια βήματα απαιτούνται.
4.    Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO) υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data)
5.    Ο ρόλος του DPO προς υποστήριξη των Υπευθύνων και Εκτελούντων επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα δικαιώματα των «υποκειμένων επεξεργασίας» (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας δεδομένων κλπ) και στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων της προστασίας δεδομένων ήδη «εξ ορισμού» και από τον σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών.
6.    Ο ρόλος του DPO στις μελέτες ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), αντίκτυπου ιδιωτικότητας (DPIA), στην ανάλυση αποκλίσεων (gap analysis), στην προσαρμογή των πολιτικών συλλογής και διαβίβασης προς τρίτους Προσωπικών Δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» για εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, τρίτους προς αποφυγή διοικητικών προστίμων (έως 4% επί του τζίρου ή 20 εκ Ευρώ)
7.    Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων (ISO 27001/27002, ISDP 10003, ISO 27018, ISO 29100, 29134 κλπ.), ενόψει και ελέγχων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
8.    Την ένταξη της ιδιωτικότητας σε ευρύτερα σχήματα IT & Information Security Governance, τη διαχείριση εργαλείων ιδιωτικότητας και την απόδειξη της συμμόρφωσης.
9.    Την μεθοδολογία διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων και την προετοιμασία για πιστοποιήσεις προς τον Γενικό Κανονισμό (GDPR Certification Schemes) από τους αρμόδιους φορείς.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει αναφορά στο Διεθνές Πρότυπο Προστασίας Δεδομένων ISDP 10003:2015.

Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στους νέους κανονισμούς που τίθενται σε λειτουργία από την 25η Μαΐου 2018, το πρότυπο ISDP 10003:2015 εφαρμόζεται σε κάθε τύπο οργανισμού/επιχείρησης που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;
Ο οργανισμός ο οποίος επιτυγχάνει την πιστοποίηση ISDP, σε σχέση με όλες τις εφαρμοστέες οργανωτικές διαδικασίες, παρέχει διαβεβαίωση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των κανονισμών και των αρχών που αφορούν την προστασία των προσώπων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων αυτών.


Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Παναγιώτης Σκύρλας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (BS) στις ΗΠΑ και μεταπτυχιακές σπουδές (MBA) στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων στο ΕΜΠ. Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης επί σειρά ετών στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας, των υπηρεσιών διαδικτύου και των Αερομεταφορών.


**Κόστος Σεμιναρίου: 200 ευρώ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ε πικοινωνήσετε μαζί μας στην OECON Group στο 2310256360 είτε στo email exportexperts@oecon.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *