tsaltampasi

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η κα Τσαλταμπάση είναι η Γενική Διευθύντρια της OECON GROUP, θέση που κατέχει από την ίδρυση της εταιρείας το 2003. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως επίσης έχει πιστοποιηθεί από ελληνικούς και διεθνείς φορείς σε τομείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως είναι η Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τον διεθνή οργανισμό CIPE πάνω στο Associations’ Organizational Management

Η κα Τσαλταμπάση διαθέτει πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία ετών καθώς έχει συμμετάσχει και οδηγήσει στην επιτυχία ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα και μεγάλα έργα της OECON GROUP. Είναι, επίσης, μια ιδιαίτερα έμπειρη ομιλήτρια και συχνή συνεργάτης επιχειρηματικών και εμπορικών δημοσιεύσεων. Έχει αρθρογραφήσει σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά παγκοσμίως σε θέμα Επιχειρηματικότητα Γυναικών, όπως επίσης έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Η κα Τσαλταμπάση βραβεύτηκε το 2010 με τον τίτλο της Πρέσβειρας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυναμική δράση της στον τομέα της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, εκτελεί δε χρέη Συντονίστριας για το Εθνικό Δίκτυο Πρεσβειρών. Επίσης τιμήθηκε το 2014 με τον τίτλο Women Motivator in Mediterranean.

Επιπλέον η κα Τσαλταμπάση στηρίζει ενεργά τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) από το 2017. Περαιτέρω υποστηρίζει τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και από τη θέση της Εκτελεστικής Γραμματέως του Διαβαλκανικού Δικτύου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, και στο Συντονιστικό για την Ανάπτυξη του Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών Μαύρης Θάλασσας-Αταλάντη.

Στην OECON GROUP είναι επίσης Υπεύθυνη του Τμήματος Εξαγωγών.

kopanarova

ΚΟΠΑΝΑΡΟΒΑ ΕΛΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Κοπανάροβα Έλενα είναι Υπεύθυνη του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διαθέτει Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Λογιστική και Φοροτεχνική από το Οικονομικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο IVAN ILIEV της Βουλγαρίας.

Η κα Κοπανάροβα Έλενα έχει τοποθετηθεί σε αυτή την θέση καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην συγγραφή μελετών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην υλοποίηση αυτών. Συμμετέχει συχνά σε συναντήσεις Ευρωπαϊκών φορέων και οργανισμών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί και η κα Κοπανάροβα Έλενα ήταν υπεύθυνη συγγραφής και υλοποίησης τους: SmartPA, Balkan Coalition, Thusaurus, Coaching and Cooperate Management Skills for Professional Development, VABpro Town Twinning.

tsanis

ΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο κ. Γιώργος Τσάνης είναι στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc International Economics and Business από το Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν (RUG) της Ολλανδίας.

Ο κ. Γιώργος Τσάνης εργάζεται πάνω στην έρευνα και στη συγγραφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και στην υλοποίηση και διαχείριση αυτών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, συμμετέχει συχνά σε συναντήσεις εταίρων μας στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας Φορείς της χώρας μας.

IMG_6428

ΚΑΡΠΕΝΗΣΗ ΒΑΪΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η κα Καρπενήση Βάϊα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Πληροφορική και Διοίκηση» και πτυχιούχος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Η κα Καρπενήση Βάϊα είναι Υπεύθυνη Στατιστικών Μελετών παρέχοντας πληροφορίες για την οργάνωση και την διοίκηση των επιχειρήσεων ενώ διαθέτοντας εμπειρία στην διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων ορίστηκε ως Υπεύθυνη διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος CRM της εταιρείας. Επιπλέον υπήρξε αρμόδια για το Εθνικό πρόγραμμα «E-Gas Station» και ΑΜΔΙΚΑ παρέχοντας υποστήριξη στη σύνδεση πρατηρίων υγρών καυσίμων με την Γ.Γ.Π.Σ.. Η κα Καρπενήση κατέχει τη θέση της Υπεύθυνης του Τμήματος Εθνικών Επιδοτήσεων καθώς διαθέτει εμπειρία από το 2013 στην επιτυχή σύνταξη, διαχείριση και ολοκλήρωση επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας,  του Αναπτυξιακού Νόμου, των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΑΑ 2014-2020 κ.α.

nakos

ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ο κ. Νάκος Σωτήρης είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελεί στέλεχος των τμημάτων Συστημάτων Διαχείρισης ISO και Μελετών & Εθνικών Επιδοτήσεων καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία και την συγγραφή διεθνών προτύπων ISO και στη σύνταξη και διαχείριση έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι, επίσης, στέλεχος του τμήματος Εξαγωγών.

karageorgiou

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ο κ. Καραγεωργίου Γιώργος είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελεί στέλεχος των τμημάτων Εθνικών Επιδοτήσεων και Συστημάτων Διαχείρισης ISO καθώς έχει εμπειρία στην σύνταξη και διαχείριση έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ioannidou

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ)

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Νάσια Ιωαννίδου είναι στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχόλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναγνωρισμένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, εγγεγραμμένη στο κοινό Μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης και του Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η κα Ιωαννίδου εργάζεται επάνω στη σύνταξη, διαχείριση, εφαρμογή και στον προγραμματισμό ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Συνεργάζεται με κοινωνικές οργανώσεις και διαθέτει εξειδίκευση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.

k.eleme

ΕΛΕΜΕ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Ελεμέ Ευγενία είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αμερικάνικου Κολεγίου Θεσσαλονίκης “Anatolia” και διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc in Banking and Finance από το Πανεπιστήμιο Stirling της Σκωτίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη σύνταξη και διαχείριση επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων στα Πλαίσια των ΚΠΣ & ΕΣΠΑ. Αποτελεί στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως Consultant – Deliverable Expert και εργάζεται επάνω στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Αλεξάνδρα Θωμαΐδου

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Θωμαΐδου Αλεξάνδρα είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναγνωρισμένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, εγγεγραμμένη στο κοινό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης και του Κ.Ε.Κ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Αποτελεί στέλεχος του τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εργάζεται επάνω στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Gabriela Stefanov

ΣΤΕΦΑΝΩΦ ΓΑΒΡΙΕΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Στεφάνωφ Γαβριέλα είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό της MSc Big Data Analytics από το University of Derby UK. Στελεχώνει το τμήμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εργάζεται επάνω στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

profileimage

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ο κ. Καρυοφύλλογλου Μανώλης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.), καθώς και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Στελεχώνει το Τμήμα Μελετών & Εθνικών Επιδοτήσεων ως junior consultant, συμμετέχοντας στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
IMG_6435

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η κα Ευριδίκη Χατζηγεωργίου είναι πτυχιούχος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στελεχώνει τη θέση της γραμματείας, παρέχοντας γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα και τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας. Διαθέτει οργανωτική εμπειρία σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ως φιλόλογος έχει εργαστεί πάνω στην επιμέλεια, μετάφραση και απομαγνητοφώνηση κειμένων.

oecon4newmembers1

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο κ. Μουφτόγλου Γιώργος είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στελεχώνει το τμήμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εργαζόμενος επάνω στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

oecon4newmembers2

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο κ. Καπετάνος Διονύσιος είναι κάτοχος πτυχίου Βαλκανικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το μεταπτυχιακό του πάνω στον Σχεδιασμό και Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στην Ιταλία και αυτό το διάστημα πραγματοποιεί μεταπτυχιακό πάνω στην διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Στελεχώνει το τμήμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εργάζεται επάνω στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

oecon4newmembers3

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο κ. Παρασκευάς Πλάτωνας είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό του MSc Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στελεχώνει το Τμήμα Μελετών & Εθνικών Επιδοτήσεων συμμετέχοντας στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

oecon4newmembers4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΣΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

H κα. Τούσκα Κυριακή διαθέτει υπόβαθρο και εκπαίδευσή, τα οποία αποτελούνται από ένα μείγμα μεταξύ Οργάνωσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Η χρήση καινοτόμων τεχνικών και στρατηγικών μάρκετινγκ είναι κάτι που την συναρπάζει. Δραστηριοποιέιται πάνω 360° Digital Marketing της OECON.

k.Ntinas

ΝΤΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AGRICULTURAL R&D EXPERT

Ο Δρ Γιώργος Ντίνας είναι Εντεταλμένος Ερευνητής και επικεφαλής του εργαστηρίου Αειφόρων Αγροτικών Κατασκευών & Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με ειδίκευση Γεωργική Μηχανική από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενώ έχει απασχοληθεί στα πλαίσια μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας (AU), στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου της Γερμανίας (TUM) και στο Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας της Γαλλίας στις Βερσαλλίες (INRAe).
Ο Δρ Γιώργος Ντίνας είναι συνεργάτης της εταιρείας στην υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων σε συνεργασία με Επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, συμμετέχει συχνά σε συναντήσεις εταίρων μας στο εξωτερικό.

k.Chatzigeorgiou

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

SMART FARMING EXPERT

H κα Ιωάννα Χατζηγεωργίου είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), και υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Λαχανοκομίας σε συνεργασία με το εργαστήριο Αειφόρων Αγροτικών Κατασκευών & Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Η κα Χατζηγεωργίου είναι συνεργάτιδα της εταιρείας στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν αειφορικά συστήματα καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων.
IMG_9163

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ART COMMUNITY EXPERT

Η κα. Σταύρου ειναι δημιουργική κοινωνικοπολιτιστική επιχειρηματίας, εικαστική καλλιτέχνις, ακτιβίστρια και εκπαιδευτικός με έμφαση στην ολιστική, συμπεριληπτική εκπαίδευση. Είναι μέλος της ομάδας πολιτιστικών συμβούλων για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες με εξειδίκευση στα πολυθεματικά φεστιβάλ.

Από το 2013 ειναι η καλλιτεχνική διευθύντρια καλλιτεχνικών και πολιτιστικών προγραμμάτων  στο ΦΙΞ in art, και από το 2016 διατελεί και πρόεδρος του Σωματείου. Ως πρόεδρος του ΦΙΞ in art, διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαχείριση του προγραμματισμού των εκδηλώσεων, την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Project, την αναζήτηση και δημιουργία συμβιωτικών σχέσεων, τη στελέχωση του χώρου και είναι πάντα η αιχμή του δόρατος για τη δικτύωση με την τοπική και διεθνή κοινότητα μέσα απο artist residencies, εκδηλώσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και δημόσιες διαβουλεύσεις.

Ως εικαστική δημιουργός ανακυκλώσιμης τέχνης, με εκπαιδευτική προσέγγιση, έχει συντονίσει και υλοποιήσει το πρόγραμμα δημιουργικών εργαστηρίων τόσο του ΦΙΞ in art αλλά και άλλων θεματικών δράσεων (Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Μονή Λαζαριστών, Εργαστήρια στα πλαίσια του Αστερόκοσμου, Fix Small Art, Craft Hub κτλ). Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της ΑΜ.Κ.Ε M-eating Hub, της Ενεργειακής Κοινότητας Γυναικών WenCoop & της Κοιν.σ.επ For Me., καθώς και Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Πολιτιστικών δράσεων του ΣΕΓΕ. Συνεργάζεται επίσης με την OECON Group, στα πλαίσια ποικίλλων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ως Art Community Expert.