tsaltampasi

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η κα Τσαλταμπάση είναι η Γενική Διευθύντρια της OECON GROUP, θέση που κατέχει από την ίδρυση της εταιρείας το 2003. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως επίσης έχει πιστοποιηθεί από ελληνικούς και διεθνείς φορείς σε τομείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως είναι η Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τον διεθνή οργανισμό CIPE πάνω στο Associations’ Organizational Management

Η κα Τσαλταμπάση διαθέτει πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία ετών καθώς έχει συμμετάσχει και οδηγήσει στην επιτυχία ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα και μεγάλα έργα της OECON GROUP. Είναι, επίσης, μια ιδιαίτερα έμπειρη ομιλήτρια και συχνή συνεργάτης επιχειρηματικών και εμπορικών δημοσιεύσεων. Έχει αρθρογραφήσει σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά παγκοσμίως σε θέμα Επιχειρηματικότητα Γυναικών, όπως επίσης έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Η κα Τσαλταμπάση βραβεύτηκε το 2010 με τον τίτλο της Πρέσβειρας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυναμική δράση της στον τομέα της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, εκτελεί δε χρέη Συντονίστριας για το Εθνικό Δίκτυο Πρεσβειρών. Επίσης τιμήθηκε το 2014 με τον τίτλο Women Motivator in Mediterranean.

Επιπλέον η κα Τσαλταμπάση στηρίζει ενεργά τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) από το 2017. Περαιτέρω υποστηρίζει τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και από τη θέση της Εκτελεστικής Γραμματέως του Διαβαλκανικού Δικτύου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, και στο Συντονιστικό για την Ανάπτυξη του Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών Μαύρης Θάλασσας-Αταλάντη.

Στην OECON GROUP είναι επίσης Υπεύθυνη του Τμήματος Εξαγωγών.

kopanarova

ΚΟΠΑΝΑΡΟΒΑ ΕΛΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Κοπανάροβα Έλενα είναι Υπεύθυνη του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διαθέτει Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Λογιστική και Φοροτεχνική από το Οικονομικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο IVAN ILIEV της Βουλγαρίας.

Η κα Κοπανάροβα Έλενα έχει τοποθετηθεί σε αυτή την θέση καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην συγγραφή μελετών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην υλοποίηση αυτών. Συμμετέχει συχνά σε συναντήσεις Ευρωπαϊκών φορέων και οργανισμών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί και η κα Κοπανάροβα Έλενα ήταν υπεύθυνη συγγραφής και υλοποίησης τους: SmartPA, Balkan Coalition, Thusaurus, Coaching and Cooperate Management Skills for Professional Development, VABpro Town Twinning.

tsanis

ΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο κ. Γιώργος Τσάνης είναι στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc International Economics and Business από το Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν (RUG) της Ολλανδίας.

Ο κ. Γιώργος Τσάνης εργάζεται πάνω στην έρευνα και στη συγγραφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και στην υλοποίηση και διαχείριση αυτών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, συμμετέχει συχνά σε συναντήσεις εταίρων μας στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας Φορείς της χώρας μας.

ntantou

ΝΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Η κα Ντάντου Μαρία είναι κάτοχος μεταπτυχιακού MSc από το Royal University of London, UK και πτυχιούχος Θετικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον κατέχει πιστοποίηση Επιθεωρητής /Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 από την TUV HELLAS.

Η κα Ντάντου Μαρία είναι Υπεύθυνη του τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς διαθέτει εξειδίκευση στην προετοιμασία και την συγγραφή των διεθνών προτύπων ISO. Επιπλέον, είναι στέλεχος του Τμήματος Επιδοτήσεων & Επιχορηγήσεων καθώς συμμετέχει στην σύνταξη και στην διαχείριση των επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

IMG_6428

ΚΑΡΠΕΝΗΣΗ ΒΑΪΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η κα Καρπενήση Βάϊα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Πληροφορική και Διοίκηση» και πτυχιούχος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Η κα Καρπενήση Βάϊα είναι Υπεύθυνη Στατιστικών Μελετών παρέχοντας πληροφορίες για την οργάνωση και την διοίκηση των επιχειρήσεων ενώ διαθέτοντας εμπειρία στην διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων ορίστηκε ως Υπεύθυνη διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος CRM της εταιρείας. Επιπλέον είναι αρμόδια για το ενεργό Εθνικό πρόγραμμα «E-Gas Station» και ΑΜΔΙΚΑ παρέχοντας υποστήριξη και σύνδεση πρατηρίων υγρών καυσίμων με την Γ.Γ.Π.Σ.. Η κα Καρπενήση κατέχει τη θέση της Υπεύθυνης του Τμήματος Εθνικών Επιδοτήσεων καθώς διαθέτει εμπειρία από το 2013 στη σύνταξη και διαχείριση έργων του Αναπτυξιακού Νόμου. Έως σήμερα έχει διαχειριστεί και ολοκληρώσει με επιτυχία επιχορηγούμενα επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδεικτικά αναφέρονται (ΠΕΠ, digi retail, Νέα Καινοτομική Επιχείρηση, Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων, Ενίσχυση ΜΜΕ, Ίδρυση Νέων τουριστικών ΜΜΕ) αλλά και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Leader, Μέτρο 123, ΟΠΑΑΧ).

nakos

ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ο κ. Νάκος Σωτήρης είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελεί στέλεχος των τμημάτων Συστημάτων Διαχείρισης ISO και Μελετών & Εθνικών Επιδοτήσεων καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία και την συγγραφή διεθνών προτύπων ISO και στη σύνταξη και διαχείριση έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι, επίσης, στέλεχος του τμήματος Εξαγωγών.

karageorgiou

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ο κ. Καραγεωργίου Γιώργος είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελεί στέλεχος των τμημάτων Εθνικών Επιδοτήσεων και Συστημάτων Διαχείρισης ISO καθώς έχει εμπειρία στην σύνταξη και διαχείριση έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ioannidou

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ)

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Νάσια Ιωαννίδου είναι στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχόλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναγνωρισμένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, εγγεγραμμένη στο κοινό Μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης και του Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Ο κα Ιωαννίδου εργάζεται επάνω στη σύνταξη, διαχείριση, εφαρμογή και στον προγραμματισμό ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Συνεργάζεται με κοινωνικές οργανώσεις και διαθέτει εξειδίκευση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.

mouratidou

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η κα Μουρατίδου Κατερίνα είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αποτελεί στέλεχος του τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εργάζεται επάνω στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή επιδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων.

addi_mireles

ADDI MIRELES

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο κ. Addi Mireles είναι στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι κάτοχος διπλού μεταπτυχιακού, το πρώτο, με τίτλο Strategic Foresight του ιδρύματος School of Government and Public Transformation (EGTP-ITESM) και το δεύτερο, Innovation and Internationalization of Companies από το University of the Basque Country (UPV-EHU).

O κ. Addi Mireles διαθέτει πάνω από 3 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση διακρατικών έργων και στην ανάπτυξη συνεργασιών (ανάπτυξη επιχειρήσεων και διεθνοποίηση εταιρειών).

IMG_6435

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η κα Ευριδίκη Χατζηγεωργίου είναι πτυχιούχος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στελεχώνει τη θέση της γραμματείας, παρέχοντας γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα και τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας. Διαθέτει οργανωτική εμπειρία σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ως φιλόλογος έχει εργαστεί πάνω στην επιμέλεια, μετάφραση και απομαγνητοφώνηση κειμένων.