Έπειτα από 16 χρόνια εμπειρίας στη συγγραφή Συστημάτων Διαχείρισης, η OECON GROUP, διαθέτοντας εσωτερικό τμήμα ανάπτυξης Μελετών, είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και αναβάθμισης Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές διεθνών και εθνικών προτύπων.
 • 1

  Marketing Plan

 • 2

  Έρευνας Αγοράς

Marketing Plan

Το Πλάνο Μάρκετινγκ είναι ένα σχέδιο που απεικονίζει την στρατηγική μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουθήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν τα προγράμματα και τις πρακτικές μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Ανθρώπινο Δυναμικό.

Ένα σχέδιο marketing αποτελείται από:

 • S.W.O.T. ANALYSIS
 • Στρατηγική μάρκετινγκ
 • Πρόγραμμα δράσης/ Μεθοδολογία υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών
 • Οικονομικό πλάνο
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών
 • Διαδικασία ελέγχου του προγράμματος δράσης

Έρευνας Αγοράς

Μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς, έχει σαν αντικειμενικό στόχο την παροχή πληροφοριών στη διοίκηση της επιχείρησης, αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς, την πρόβλεψη της ζήτησης για ολόκληρη την αγορά, την εκτίμηση της ζήτησης νέων αγαθών, την ανταγωνιστική θέση των προϊόντων της επιχείρησης, την ανάλυση των τοπικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Σήμερα που οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση κάθε είδους πληροφορίας η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση μίας επιτυχημένης πορείας.

Η OECON GROUP παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, όπως:

 • Καθορισμός του δείγματος
 • Σχεδιασμός δειγματοληπτικής Μεθόδου
 • Ανάπτυξη ερωτηματολογίου
 • Πρωτόγεννή και Δευτερογενή Έρευνα
 • Συλλογή και επεξεργασία των στοιχειών
 • Στατιστική Ανάλυση των στοιχείων
 • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
 • Καθοδήγηση βάσει των αποτελεσμάτων