Σκοπός του προγράμματος «@MigrationSpotlight» είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος για την ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων στους πρόσφυγες και τους μετανάστες εργαζόμενους (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, σύμβουλοι και άλλοι εκπρόσωποι ΜΚΟ) χρησιμοποιώντας καινοτόμες και δημιουργικές δραστηριότητες διδασκαλίας / μάθησης και υλικά. Οι δραστηριότητες και τα υλικά θα ενσωματωθούν σε τέσσερις ενότητες παράλληλα με τους πυλώνες των διαπολιτισμικών ικανοτήτων: 1) διαπολιτισμική γνώση, 2) διαπροσωπικές δεξιότητες, 3) αποτελεσματικότητα της ομάδας και 4) πολιτισμική ενσυναίσθηση.

Το επίπεδο της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου 1) θα ενισχύσει την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ικανοτήτων στις χώρες του έργου, 2) θα διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων, 3) θα προάγει και διευρύνει τις ικανότητες των εκπαιδευτών, θα μοιράζεται τη δυνατότητα χρήσης καινοτόμων προσεγγίσεων , και 4) ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ εκπαιδευτών και επαγγελματιών από διάφορες χώρες.

http://atmigrationspotlight.openedict.eu/

Κοινοπραξία:

Κέντρο Εβραιοβουλγαρικής Συνεργασίας “Alef”
Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών εξ αποστάσεως Wiener Neustadt (FernFH)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)
UC Limburg

Ομάδες στόχοι: εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες, κοινωνικούς λειτουργούς, δημόσιους υπαλλήλους, συμβούλους και συμβούλους και άλλους εκπροσώπους ΜΚΟ

Διάρκεια έργου: 01/12/2018-18/7/2021