Το έργο AgriTradeNet στοχεύει στην βελτίωση των ικανοτήτων των τοπικών παραγωγών, στις δυνατότητές τους για γεωγραφική πιστοποίηση και ταυτοποίηση των προϊόντων και στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας αυτούς τους παραγωγούς. Το βασικό διακύβευμα είναι να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των περιφερειακών εμπορικών σημάτων, της τοπικής κοινότητας και της περιοχής για να υποστηριχθεί η προώθηση και η περαιτέρω ανάπτυξή της. Τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και να επηρεάσουν θετικά τη παραγωγή, π.χ. να αυξήσουν την αξία τους, να ενισχύσουν την αγροτική ολοκλήρωση και να αξιοποιήσουν τους τοπικούς πόρους.

Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των τοπικών παραγωγών και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών των παραγωγών και των τοπικών αρχών για τοπικό branding, marketing και για την εμπορία και εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.

http://www.agritradenet.eu

Εταίροι έργου:

– Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
– Επιμελητήριο Μπουργκάς (Βουλγαρία)
– Ίδρυμα Galati για την προώθηση των μικρών και μεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων (Ρουμανία)
– AO CCA (Μολδαβία)
– Δήμος Demirkoy (Τουρκία)
– Ινστιτούτο προβλημάτων αγοράς και οικονομικής και οικολογικής έρευνας (Ουκρανία)

Ομάδες στόχοι: Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια, Δημόσιες Αρχές, Οργανισμοί Στήριξης Επιχειρήσεων

Διάρκεια έργου: 02/08/2018 – 01/12/2020