Το έργο “Fix Small Art” έχει ως κύριο στόχο να εξετάσει και να μετριάσει διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές πάνω στην τέχνη, που υποστηρίζουν τις πρακτικές κοινωνικής ανοχής και την εκπαίδευση ενηλίκων, για άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, βοηθώντας την κοινωνική και προσωπική ενδυνάμωσή τους και ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές δεξιότητες των εκπαιδευτών τους. Κατά την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους και θα υποστηριχθούν στον άτυπο τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους εκπαιδευτές ώστε να δημιουργούν και να συνδέουν τεχνικές με μεθόδους κατάρτισης που καθιστούν δυνατή την ενδυνάμωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ώστε να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την κοινωνική τους.

https://www.fixsmallart.eu

Κοινοπραξία:

Anazitites Theatrou
L’Ovile cooperativa
UC LIMBURG
OECON GROUP BULGARIA
Medborgarskolan, Stockholm, Kulturama
INSTITOYTO PSYCHOKOINONIKIS ANAPTYXIS
INSTITOYTO PSYCHOKOINONIKIS ANAPTYXIS

Ομάδες στόχοι

Μαθητές

  • Άτομα με αναπηρία (ΣΑΑ): ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες και ψυχικές ασθένειες
  • Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
  • Άτομα με διανοητική καθυστέρηση (ανεπίσημο που ονομάζεται «διανοητική καθυστέρηση» ή MR)
  • Άτομα με ψυχικές διαταραχές (άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, μεταλλικές ασθένειες ή ψυχικές ασθένειες έχουν ψυχιατρική)

Εκπαιδευτές

Κοινωνικοί λειτουργοί
Επαγγελματίες που εργάζονται με αναπηρίες
Ειδικοί για την απασχόληση, σύμβουλοι απασχόλησης, επαγγελματίες εκπρόσωποι, προγραμματιστές θέσεων εργασίας, εκπαιδευτές θέσεων εργασίας και προπονητές εργασίας
Κοινοτικοί πάροχοι αποκατάστασης

Διάρκεια έργου: 01-11-2018 έως 31-10-2020