Το έργο SocialNet στοχεύει στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με κύρια ιδέα την ενίσχυση της οικοδόμησης κοινοτήτων κοινωνικής οικονομίας στην πράξη ως αναπόσπαστο μέρος ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου. Προς αυτή την κατεύθυνση, το SocialNet θα εργαστεί για να φέρει σε επαφή τοπικές αρχές, αναπτυξιακούς φορείς, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και διάφορους κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να αναλύσει τους ρόλους και τις πρακτικές που μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος και δίκτυο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Διάρκεια: 01/02/2021 – 31/01/2022

Ομάδες στόχοι: ευπαθείς ομάδες, ΚΟΙΝΣΕΠ και σχετικές επιχειρήσεις, φορείς

Εταίροι:

  • ΔΗΜΟΣ REGGIO EMILIA (Ιταλία)
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (Ελλάδα)
  • ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ CARTAGENA (Ισπανία)