Το έργο “Robotics 4.0 All – Ανάπτυξη Ικανοτήτων STEM με τη Ρομποτική” στοχεύει στο να φέρει την καινοτομία και τις τεχνολογίες του 21ου αιώνα στην εκπαίδευση των εφήβων σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, από τα βόρεια (Νορβηγία και Εσθονία) μέχρι τα νότια της Ευρώπης (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ισπανία και Κροατία). Το έργο θα εισαγάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) μέσω της ρομποτικής εκπαίδευσης με βάση τα LEGO Mindstorms Robotics.

Βρισκόμαστε στη μέση της «τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης» (Industry 4.0). Ο κόσμος και οι μελλοντικοί χώροι εργασίας θα περιλαμβάνουν τον αυτοματισμό, το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» και συστήματα κυβερνοχώρου, που απαιτούν ένα εντελώς νέο σύνολο δεξιοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα εκπαίδευση των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Εάν το νέο σύνολο δεξιοτήτων δεν διαδοθεί και ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών, η νεολαία μας θα έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα στο μέλλον, καθώς δεν θα είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

https://robotics4all.eu

Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2020

Εταίροι:

– FIRST Scandinavia (Νορβηγία)
– OECON Group (Βουλγαρία)
– Dekaplus (Κύπρος)
– Inercia Digital (Ισπανία)
– Open Media Group (Κροατία)
– Robootika (Εσθονία)
– Eduact (Ελλάδα)