Μια αλλαγή στις προσεγγίσεις και τις προοπτικές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Κτηματομεσιτικά επηρεάζει την Ευρώπη, η οποία ζητά να ξεπεραστεί η παραδοσιακή αντίληψη της αγοράς και πώλησης ακινήτων και απαιτεί την ανάπτυξη επιρροής στον κλάδο από την διαχειριστική κουλτούρα. Το RENEWAL επιδιώκει να καθορίσει και να προωθήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τα επαγγέλματα στο κλάδο των Κτηματομεσιτικών και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλείψεων σε δεξιότητες για την ανάπτυξη καινοτόμων και κερδοφόρων λύσεων στην διαχείριση των εργασιακών χώρων. Οι εταίροι που αντιπροσωπεύουν το κλάδο των Ακινήτων και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, οι τεχνικοί εταίροι στον τομέα της Υγείας και οι εταίροι που παρέχουν ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) θα λάβουν μέρος στην διαδικασία παραγωγής περιεχομένου μέσα από διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες με ομάδα-στόχο απόφοιτους και νέους επαγγελματίες στο χώρο μας. Εθνικοί αρμόδιοι φορείς και άλλοι Ευρωπαίοι συνομιλητές, μεσιτικά γραφεία, πανεπιστήμια, οργανισμοί που παρέχουν ΕΕΚ και άλλοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν για την προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του RENEWAL μέσα από το Φόρουμ του έργου.

https://www.renewal-project.eu

Κοινοπραξία:

MASTERANDSKILLS SRL (Ιταλία)
ASSOKNOWLEDGE (Ιταλία)
EFM SPA (Ιταλία)
ASPEKT-MANAGEMENT (Βουλγαρία)
NGO MY WORLD ASSOCIATION (Βουλγαρία)
G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (Κύπρος)
PYRAMIND SERVICES LIMITED (Κύπρος)
TOJAS INVESTIMENTOS LDA (Πορτογαλία)
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (Πορτογαλία)
TSIKRIKONI O.E. (Ελλάδα)
I-BOX CREATE S.L. (Ισπανία)
IBONIS EUROPEAN RESEARCH PROJECTS (Ισπανία)

Ομάδες στόχοι: νέοι απόφοιτοι, νέοι επαγγελματίες και επαγγελματίες στον της διαχείρισης ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αρχιτέκτονες, μηχανικοί, οικονομολόγοι)

Διάρκεια: 01/12/2017 – 31/11/2019