Το έργο PALkonnect εμπλέκει πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και ερευνητικούς οργανισμούς για να τονώσει την ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση και να ενδυναμώσει τους ανθρώπους των σημερινών και των μελλοντικών γενεών να σεβαστούν την ένταξη και την ποικιλομορφία και να είναι επιτυχημένα καινοτόμοι στο τοπικό τους περιβάλλον.

Γενικός στόχος του έργου «PALkonnect» είναι η υποστήριξη καλλιτεχνών από ομάδες κοινωνικής ένταξης για την παρουσίαση και προώθηση των έργων τέχνης τους σε συνθήκες μετά τον COVID 19 και η έμπνευση της συνεργασίας τους εντός των ευρωπαϊκών χωρών.

Στόχος του έργου είναι να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες καινοτόμες δεξιότητες και ικανότητες για να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους και τη δημιουργία νέων έργων τέχνης. Επιπλέον, ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της προώθησης και της δημοτικότητας των πολιτιστικών και ιστορικών πληροφοριών σχετικά με τις στοχευμένες ομάδες κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να αυξηθεί η διαδικασία γνώσης και ένταξης του κοινού. Η κοινοποίηση της προσωπικής ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων για κάθε ομάδα ένταξης θα υποστηρίξει τη διαδικασία ενσωμάτωσης και θα αυξήσει τις γνώσεις του κοινού.

Οι ειδικοί στόχοι του “PALkonnect” είναι:

 • Να γνωρίσει και να εξετάσει την κατάσταση των καλλιτεχνών από ομάδες κοινωνικής ένταξης (Μετανάστες, Πρόσφυγες, Ρομά, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) στις νέες συνθήκες μετά τον COVID 19.
 • Να προωθήσει την ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καθώς και να ενισχύσει την ποιότητα, την καινοτομία και την αναγνώριση του έργου των καλλιτεχνών.
 • Να εφοδιάσει τους καλλιτέχνες με νέες δεξιότητες που θα ενισχύσουν την κοινωνική τους ενδυνάμωση και θα χρησιμοποιήσουν τα θέματα που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα Διευκόλυνσης της Ένταξης μέσω των τεχνών).
 • Nα αξιολογήσει και να εφαρμόσει πιλοτικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής μάθησης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
 • Να βοηθήσει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της χρήσης ψηφιακών μέσων προσαρμογής στον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης, διάδοσης, πρόσβασης και κατανάλωσης δημιουργικών προϊόντων, πολιτιστικών αγαθών και εκδηλώσεων (Digital Open Art Studio).
 • Να ενισχύσει τη διατομεακή και διεθνή συνεργασία με έμφαση στη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική ενδυνάμωση και ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ οργανισμών από 7 χώρες της ΕΕ (Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Κροατία και Ρουμανία).
 • Να παρέχει ένα περισσότερο ψηφιακό και ανθεκτικό σχέδιο αποκατάστασης για καλλιτέχνες. Να εξοπλίσει τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα με δεξιότητες για την ισότητα, την πολυμορφία και τις προκλήσεις ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον.

Ομάδες στόχοι: Kαλλιτέχνες από ομάδες κοινωνικής ένταξης

Κοινοπραξία:

 • RomPraha, Τσεχία
 • CENTRO INTERCULTURALE MONDINSIEME, Ιταλία
 • Open Media Group, Κροατία
 • AHEAD Foundation, Ρουμανία
 • OECON GROUP, Ελλάδα
 • Medborskolan, Σουηδία
 • LEMONGRASS COMMUNICATIONS S.L, Ισπανία

Διάρκεια: 1/3/21 – 28/2/23