Το έργο «NEXT STEP: Προετοιμασία προσφύγων και Ρομά για είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω του gamification» έχει αναπτυχθεί ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες και προκλήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση των προσφύγων, των Ρομά και άλλων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην εκπαίδευση και την απασχόληση των χωρών στις οποίες ζουν. Ως εκ τούτου, και με βάση τις προηγούμενες πολύτιμες εμπειρίες της κοινοπραξίας, στόχος μας είναι να διεξάγουμε πρωτογενή έρευνα, να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό δισδιάστατο (2-D) «σοβαρό» βιντεοπαιχνίδι στο πνεύμα του gamification («παιχνιδοποίηση») και να το δοκιμάσουμε με τις ομάδες-στόχους, προκειμένου να διαδοθεί ευρέως προτού δημοσιευτεί δωρεάν στο διαδίκτυο, για όσους και όσες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση. Το παιχνίδι θα αποτελέσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που θα τονώσει τη μάθηση με ένα διασκεδαστικό και χαλαρό τρόπο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τις δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) των συμμετεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα τους προετοιμάσει για τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνολική ενσωμάτωση τους, με διδασκαλία ακαδημαϊκού λεξιλογίου, σχετικές ορολογίες και άλλες σχετικές πληροφορίες για κάθε χώρα.

https://www.nextstepproject.eu

Ομάδες Στόχοι: πρόσφυγες, μετανάστες, Ρομά, υπήκοοι τρίτων χωρών, άλλες ευάλωτες ομάδες

Κοινοπραξία:

– UCLL (Βέλγιο)
– OECON Group (Βουλγαρία)
– Φάρος του Κοσμού (Ελλάδα)
– Medborgarskolan (Σουηδία)
– INN University (Νορβηγία)
– KM Group (Τουρκία)

Διάρκεια: 01/11/2018 – 30/11/2020