Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η βελτίωση των διοικητικών, οικονομικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων επιχειρηματιών μέσω των ενοτήτων εκπαίδευσης ανοικτής πρόσβασης. Εξοπλισμένοι με βασικές ικανότητες οι νέοι επιχειρηματίες θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ζωής και φυσικά τα έθνη τους στα πρότυπα της ΕΕ. Στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα, οι επιχειρηματίες εισάγονται στην έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτή η εκπαίδευση διαρκεί 30 ώρες. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι ξένοι με τις έννοιες, δεν λαμβάνουν αρκετές πληροφορίες για να διαχειριστούν μια επιτυχημένη επιχείρηση. Η θεωρητική κατάρτιση δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες και εμπειρία για την προετοιμασία των σχεδίων σκοπιμότητας. Πρέπει να εκπαιδεύονται όχι μόνο σε μια τάξη και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Εκτός από αυτή την ανάγκη, οι επιχειρηματίες δεν έχουν εκπαιδευτεί για το εξωτερικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Αυτά είναι μεγάλες ελλείψεις και απαραίτητα επιχειρήματα στον σημερινό κόσμο της παγκοσμιοποίησης.

http://mibizz.net/

Κοινοπραξία:

• UC LIMBURG (ΒΕΛΓΙΟ)
• DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO (ΣΛΟΒΕΝΙΑ)
• OECON GROUP (ΕΛΛΑΔΑ)
• USAK TICARET VE SANAYI ODASI (ΤΟΥΡΚΙΑ)
• KM GROUP YATIRIM ONLINE DIS TIC. LTD. STI. (ΤΟΥΡΚΙΑ)

Ομάδες στόχοι: υπάλληλοι, πτυχιούχοι / σπουδαστές, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Επιστημών, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και ΜΚΟ που εργάζονται ειδικά για επαγγελματική ζωή.

Διάρκεια έργου: 31.12.2017 έως 31.12.2019.