Οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν προκειμένου να διεξάγουν έρευνες απευθυνόμενες σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων και επαγγελματιών του χώρου της γεωργίας και της τεχνολογίας, να δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο «έξυπνης» γεωργίας και να το προωθήσουν σε όλους και να αναπτύξουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση ενδιαφερόμενων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς ως φορείς καινοτομίας, ώστε να είναι σε θέση να διαδώσουν και να ενσωματώσουν αυτή τη νέα μέθοδο στις περιφέρειες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2030, η υλοποίηση του έργου θα παράσχει ένα κοινό σύνολο εργαλείων και τεχνικών που θα μοιραστούν σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έξυπνη γεωργία, υδροπονία, ενυδρειοπονία και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου καλλιέργειας: σε νέους και ενήλικους σπουδαστές, επιχειρηματίες και συνεργάτες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτές και ακόμη και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και θα δοθεί η ικανότητά να τα αξιοποιήσουν, από τον καθένα για τους αντίστοιχους σκοπούς τους, αλλά πάντα με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

https://sites.google.com/viapontica.org/www-smartfarmingproject-eu/home-page

Κοινοπραξία:

– Via Pontica Foundation (Βουλγαρία)
– SATEAN Foundation (Ρουμανία)
– Επιμελητήριο Χαλκιδικής (Ελλάδα)
– OECON Group (Βουλγαρία)
– Dekaplus (Κύπρος)
– Hakan Kanso (Τουρκία)

Ομάδες στόχοι: Αγρότες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να καινοτομήσουν, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές

Διάρκεια έργου: 01/12/2019 – 31/11/2021