Το έργο Romani Ambassadors επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών για την κοινότητα των Ρομά όσον αφορά την απασχόληση, τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και την επιχειρηματικότητα. Ο βασικός του προσδιορισμός βασίστηκε στη συνεχή και στην περαιτέρω αξιοποίηση των καλών αποτελεσμάτων και πρακτικών που προέρχονται από ένα άλλο πρόγραμμα το Erasmus + που επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα των Ρομά και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτών και των διαμεσολαβητών στον τομέα της νεολαίας της εκπαίδευσης των Ρομά, όσον αφορά τη συμβολή στη μεταρρύθμιση της πολιτικής και στην υλοποίηση της φιλοδοξίας της ΕΕ για ένταξη της κοινότητας των Ρομά.
  • Να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτών και των διαμεσολαβητών με επίκεντρο τη φιλοδοξία της ΕΕ για ευκαιρίες απασχόλησης των Ρομά. Τα αναδυόμενα προβλήματα σχετικά με την κοινότητα των Ρομά είναι το χαμηλό επίπεδο των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, οι διακρίσεις στον ιδιωτικό τομέα ενάντια στο εργατικό δυναμικό των Ρομά και το μεγάλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

https://projectpal.eu/roma-ambassadors/

Κοινοπραξία:

Komunikujeme (Czech Republic)
EduACT(Greece)
Asociatia MERGI INAINTE (Romania),
UC Limburg (Belgium),
INSTITOYTO PSYCHOKOINONIKIS ANAPTYXIS (Greece),
OECON GROUP (Bulgaria),
Rinascita Sociale Salam House (Italy),
JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (Spain),
Thirst for Life Association (Bulgaria)
Qendra UET (Albania)

Ομάδες στόχοι: εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, ηγέτες νέων και κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται με άτομα Ρομά

Διάρκεια έργου: 01/03/2018- 28/02/2019