Οι ψυχολογικές διαταραχές συνδέονται συνήθως με σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες και αυτό εξηγεί γιατί ένας αυξανόμενος αριθμός κέντρων Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δέχεται ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, οι περισσότεροι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αδυνατούν να διαχειριστούν αυτούς τους σπουδαστές.
Οι εκπαιδευτές καλύπτουν διαφορετικούς ρόλους και τις περισσότερες φορές δεν έχουν (ή έχουν ελάχιστη) γνώση στους τομείς της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής ή της αναπηρίας. Ως εκ τούτου, δεν είναι πάντοτε σε θέση να υιοθετήσουν τις κατάλληλες στάσεις, να αντιδράσουν κατάλληλα, να προσαρμόσουν τα εργαλεία / τις μεθόδους τους στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί μέσα τους μια αίσθηση αδυναμίας και πολλή απογοήτευση. Επιπλέον, μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά την εκπαίδευση των ατόμων που πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές.
Σκοπός του έργου είναι να βελτιώσει την υποστήριξη αυτών των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας, μέσα από τη δημιουργία εγχειριδίου ειδίκευσης εκπαιδευτών σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών στην εκπαίδευση ενηλίκων και τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ακόμη, μέσα από τη συνεργασία με άτομα που πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές στόχος είναι η ανταλλαγή μεθόδων και πρακτικών των εκπαιδευτών προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές τους στο συγκεκριμένο πεδίο και να επιτρέψουν τη δημιουργία του προφίλ του ρόλου του ειδικευμένου εκπαιδευτή σε θέματα ψυχολογικών διαταρχών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 οργανισμοί από 6 Ευρωπαϊκές Χώρες.

https://psych-up.net/

Κοινοπραξία:
– INFREP – Institut National De Formation Et De Recherche Sur L’education Permanente Infrep Sas (Γαλλία)
– NARHU – National Association of Professionals Working with Disabled People (Βουλγαρία)
– IDIVAL – Fundacion Instituto De Investigacion Marques De Valdecilla (Ισπανία)
– ΙΨΑ – Ινστιτουτο Ψυχοκοινωνικης Αναπτυξης (Ελλάδα)
– AID – Actions Intégrées De Développement (Βέλγιο)
– Associazione Formazione Professionale Del Patronato San Vincenzo (Ιταλία)
– ADIS Services Sasu (Γαλλία)

Ομάδα στόχος: Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Εκπαιδευτές ΕΕΚ και Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Καθηγητές

Διάρκεια: 1/10/2018 – 31/8/2021