Το έργο Euro-FEM στοχεύει στην αύξηση ευκαιριών δικτύωσης, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών ως αποτέλεσμα συνεργασίας Ευρωπαϊκών και Τουρκικών επιμελητηρίων και στην ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών και συμμετοχής της επιχειρηματικής κοινότητας στον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.
Το έργο σκοπεύει να ενισχύσει τις γενικές δυνατότητες των επιμελητηρίων και των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Ισπανίας, προσφέροντας υπηρεσίες στις γυναίκες επιχειρηματίες και τις εταιρείες τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η ανάλυση και παρουσίαση καλών πρακτικών στο συνέδριο Euro-FEM Business Angels και η δημιουργία ενός δικτύου που θα φιλοξενεί και θα υποστηρίζει επιχειρήσεις διοικούμενες από γυναίκες, θα παρέχει ευκαιρίες για δικτύωση, συνεργασία, βελτίωση πρακτικών και ενσωμάτωση νέων σχεδίων λειτουργίας των επιμελητηρίων και θα ενδυναμώσει τον διάλογο μεταξύ Ε.Ε και Τουρκίας.
Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση της θέσης γυναικών επιχειρηματιών στις προαναφερθείσες χώρες, ειδικότερα στην Τουρκία, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και αυτοπεποίθησής τους σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες, η παροχή πρόσβασης σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, η ανταλλαγή πρακτικών, ιδεών και γνώσεων και η εμπλοκή της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας των γυναικών στον διάλογο Ε.Ε. – Τουρκίας.

https://eurofem.eu/

Κοινοπραξία:
– ΒΕΠ – Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ελλάδα)
– ΣΕΓΕ – Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Ελλάδα)
– ICE – İzmir Commodity Exchange – Τουρκία
– EGiKAD – Aegean Businesswomen Association (Τουρκία)
– Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela (Ισπανία)

Ομάδες στόχοι: ΜμΕ, Γυναίκες Επιχειρηματίες, Φορείς Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Τοπικές αρχές

Διάρκεια έργου: 01/04/2019 – 15/09/2020