Το έργο ECO-SystemApp στηρίζεται σε τρεις οριζόντιες προτεραιότητες:

  1. Ανάπτυξη των βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων.
    Μέσα από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και δραστηριοτήτων, το έργο ECO-SystemApp θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, το έργο θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της ενσωμάτωσης της επιχειρηματικότητας, ως δεξιότητας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης με στόχο να συγκεντρώσει μια ευρεία κατηγορία φορέων.
  2. Διεύρυνση του όρου «Εκπαίδευση» (Communication on Opening Up Education)
    To ECO-SystemApp θα στηρίξει την εκπαίδευση με την προώθηση της στρατηγικής χρήσης των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων (ΑΕΜ). Μια αποθήκη εκπαιδευτικών πόρων για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα θα δημιουργηθεί, αυξάνοντας την αξία του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των ΑΕΜ μέσω της μεταφοράς και αφομοίωσης.
  3. Ανακάλυψη και διεύρυνση νέων διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των νέων εργαζομένων μέσω της ενίσχυσης του προφίλ των διδακτικών επαγγέλματων.

Το ECO-System App θα ενισχύσει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των φορέων που εμπλέκονται στην οικοδόμηση στρατηγικής δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε πολλαπλά επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της non –formal μάθησης. Το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση της πορείας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των νέων εργαζομένων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και το προφίλ του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, μέσω μιας σειράς μέτρων.

Κοινοπραξία:

– University of Wales Trinity Saint David Royal Charter (Αγγλία)
– National Chamber Network Women Entrepreurship (Ελλάδα)
– INNOGATE To Europe (Ισπανία)
– Zdruzenie Nacionalen Centar Za Razvoj Na Inovacii I Pretpriemacko Ucenje Skopje (Βόρεια Μακεδονία)
– Arteveldehogeschool (Βέλγιο)
– Consorzio Materahub Industrie Culturali E Creative (Ιταλία)
– Regionalna Rozvojova Agentura Senec – Pezinok (Σλοβακία)

Ομάδες στόχοι: Εκπαιδευτές σε θέματα επιχειρηματικότητας, (συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ).

https://ecosystemapp.net/

Διάρκεια έργου: 01/09/2015 – 31/08/2017