Το πρόγραμμα PAL στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και τη σύσταση Συμβουλίου ένταξης των Ρομά.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των Ρομά που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες
  • Παροχή Εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ίδρυση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων,
  • Δημιουργία εργαλείων για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας
  • Ενίσχυση των Ρομά στη διαδικασία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, παρέχοντας τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου στους τοπικούς οργανισμούς κατάρτισης και παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες προσανατολισμού/κατάρτισης / παροχής βοήθειας & συμβουλών σε εν δυνάμει επιχειρηματίες Ρομά, που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα ως την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων.

http://www.palpush.eu/

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:

• RomPraha, (επικεφαλής εταίρος), Τσεχία
• UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE –SOCA, Σλοβενία
• FONDAZIONE LEONE MORESSA, Ιταλία
• UC LIMBURG, Βέλγιο
• ANATOLIKI SA, Ελλάδα
• OECON GROUP, Βουλγαρία
• Otvorena medijska grupacija, Κροατία
• Shoquta Shquiptare e Ambientalisteve Industriale, Αλβανία

Ομάδες στόχοι: ίδρυση νέων επιχειρήσεων που ανήκουν στους Ρομά παρέχοντας τα αποτελέσματα και τα εργαλεία του έργου σε τοπικούς οργανισμούς κατάρτισης και υπηρεσίες προσανατολισμού / κατάρτισης / βοήθειας και συμβουλευτικών φορέων στους υποψήφιους επιχειρηματίες Ρομά

Διάρκεια έργου: 01/10/2017-01/10/2019