Το FAST (“Διευκόλυνση της προσβασιμότητας στην υποστήριξη του τουρισμού”) ασχολείται με μια αναγκαία υπηρεσία η οποία αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού. Οι Υπηρεσίες Προσωπικής Βοήθειας (ΥΠΒ) είσαι αναγκαίες για τους ταξιδιώτες του προσβάσιμου τουρισμού αλλά είναι ακριβές, κυρίως γιατί ελέγχονται από τα ταξιδιωτικά γραφεία και γιατί η διάθεση τους είναι χαμηλή. Αυτό το έργο θα ορίσει το πλαίσιο του ατόμου που προσφέρει υπηρεσίες ΥΠΒ για να δώσει σε πιο πολλούς την ευκαιρία να γίνουν “Διαμεσολαβητές Προσβασιμότητας Ταξιδιού” (ΔΠΤ). Σ’ αυτό το πλαίσιο, το FAST θα ορίσει τον ακριβή ρολό και τις ευθύνες του ΔΠΤ κάτω από τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Ορίζοντας ξεκάθαρα το ρολό και τις ευθύνες, θα τοποθετηθούν και οι αντίστοιχες προσδοκίες. Επομένως, ο ορισμός της θέσης αυτής θα εντοπίσει τα αναγκαία προσόντα, την εμπειρία και τις μαθησιακές απαιτήσεις.

https://www.ssgt-mb.si/stran/68/project-fast-grcy

Κοινοπραξία:
• Srednja sola za gostinstvo in turizem Maribor – Σλοβενία
• OECON Group – Ελλάδα
• INUK Institute for Advanced Communication Management, Maribor – Σλοβενία
• Dekaplus Business Services Ltd – Κύπρος
• Nicosia Tourism Board – Κύπρος
• BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH – Αυστρία
• SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO SA – Πορτογαλία

Ομάδες Στόχοι:
Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET providers)
Τοπικές / περιφερειακές αρχές (Local/Regional Public Bodies)
Τουριστικοί φορείς (Tour Agencies)
Ταξιδιώτες με αναπηρία (Travellers with disabilities)

Διάρκεια:
01/09/2020 – 30/09/2022