Το πρόγραμμα “BRANDING Mentoring – Δημιουργία εμπορικού σήματος επιχειρήσεων μέσω μέντορινγκ” αποσκοπεί στη συνεργασία έμπειρων επιχειρηματιών με σκοπό την υποστήριξη και καθοδήγηση λιγότερο έμπειρων επιχειρηματιών, αυτοαπασχολούμενων, στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, όσον αφορά στην καλλιέργεια και την ενίσχυση των στρατηγικών δημιουργίας εταιρικής επωνυμίας, στην εμπορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, καθώς και στη συνολική εξωστρέφεια και επιχειρηματική διάθεσή τους, που θα οδηγήσουν σε επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελέσματα και πρακτικές. Για το σκοπό αυτό, το έργο ξεκινά με πρωτογενή έρευνα που θα βοηθήσει στην επαφή και στον εντοπισμό τόσο των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία μέντορινγκ ως «εκπαιδευόμενοι», όσο και όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως μέντορες. Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν το εγχειρίδιο καθοδήγησης που θα περιγράφει με σαφήνεια την καινοτόμο μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και κατόπιν την εκπαίδευση των μεντόρων και το «ταίριασμα» τους με τους πιθανούς εκπαιδευόμενους, μέσω πιλοτικών εκδηλώσεων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης ποιότητας. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι, μέσω του μέντορινγκ και άλλων στοιχείων καθοδήγησης και εκπαίδευσης, να αυξηθεί η εγωστρέφεια των εταιριών των συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια νέα προσέγγιση μάθησης στις συγκεκριμένες χώρες.

http://brandingmentoring.eu

Ομάδες-στόχοι: Start-ups, Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις, Κέντρα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Εμπορικά Επιμελητήρια, Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κλπ.

Κοινοπραξία:

– KVA (Ουγγαρία)
– Επιμελητήριο Gyor (Ουγγαρία)
– OECON Group (Ελλάδα)
– Επιμελητήριο Χαλκιδικής (Ελλάδα)
– Eurosuccess (Κύπρος)
– OIC Foundation (Πολωνία)
– Επιμελητήριο Σλοβενίας-Κέντρο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης (Σλοβενία)

Διάρκεια: 01/11/2018 – 31/10/2020