Ο κύριος στόχος του έργου BRANDING EU ήταν η παροχή εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για τα μέλη της ομάδας στόχου, προκειμένου να αναπτύξουν μια στάση εξωστρέφειας και σωστής προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, η οποία θα είχε και ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων τους, καθώς και την έναρξη ή την αύξηση τις εξαγωγικής δραστηριότητάς τους. Επιπλέον, το έργο στόχευε στην προώθηση της κουλτούρας της εξωστρέφειας στις χώρες εταίρους, την προώθηση και την ανάπτυξη των στρατηγικών μάρκετινγκ των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, την ανάπτυξη ενός οδηγού εξωστρέφειας και Branding καθώς και την συγγραφή μιας Ευρωπαϊκής έκθεσης σχετικά με τους δυο τομείς και τις επιπτώσεις τους σε άλλους οργανισμούς.

Εταίροι έργου:

– Kisalföld Foundation for Enterprise Promotion, Ουγγαρία
– Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County, Ουγγαρία
– Association Intercultural Europe – Go Europe, Ισπανία
– G.G. Eurosuccess Consulting Ltd, Κύπρος
– OECON Group, Ελλάδα

Ομάδες στόχοι: Επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Οργανισμοί Εκπαίδευσης, Εμπορικά Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες Εργοδοτών

Διάρκεια: 01/09/2015 – 31/08/2017