Το έργο «BIG STEP: Μαθαίνοντας μέσω της Παιχνιδοποίησης – Ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων» θα χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία Gamification (Παιχνιδοποίηση), που είναι η εφαρμογή τυπικών στοιχείων παιχνιδιού (π.χ. σκορ, ευγενής άμιλλα) σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων, όπως η διδασκαλία, για να ενθαρρύνει την εμπλοκή και την εκμάθηση των συμμετεχόντων. Έτσι, το «BIG STEP» θα αναπτύξει ένα νέο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι 2-Διαστάσεων, το οποίο θα βοηθήσει τους πρόσφυγες και άλλες ευπαθείς ομάδες να μάθουν τη γλώσσα της χώρας διαμονής τους αλληλεπιδρώντας ψηφιακά, ενώ θα συνδυάσει και τοπικές πολιτιστικές πτυχές που θα βοηθήσουν στην ενσωμάτωση τους (π.χ. τι ώρα γευματίζουν στο Βέλγιο;). Το παιχνίδι θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ομάδων-στόχου μας και θα εφαρμοστεί μέσω των επίσημων δομών φιλοξενίας των κρατών μελών της ΕΕ.

https://bigstepproject.eu

Εταίροι έργου:

– UCLL (Belgium)
– OECON Group (Greece)
– IPSA (Greece)
– Neapolis University Paphos (Cyprus)
– URI-Soca (Slovenia)
– Komunikujeme *Czech Republic)

Ομάδες στόχοι: Refugees, Migrants, Third Country Nationals

Διάρκεια: 01/09/2016 – 31/12/2018