Το ANNIE ήταν ένα έργο στο οποίο όλες οι συμμετέχουσες χώρες συμμετείχαν στη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αγροτικών και αστικών εταιρειών, περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, για να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Η παγκόσμια τάση αστικοποίησης δημιουργεί νέες προκλήσεις για την παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων, καθώς και για τις ανάγκες των πολιτών. Σήμερα οι πολίτες αποκτούν ασφαλή τρόφιμα και νερό, η ποιότητα των τροφίμων και η προέλευση των προϊόντων όμως είναι μείζονος σημασίας. Το δίκτυο ANNIE είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία Κέντρων Υδροπονικής Καλλιέργειας και Κατάρτισης, στα οποία όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονταν σε οποιοδήποτε επίπεδο του ΕΠΕΠ (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών προσόντων). Οι ομάδες-στόχοι ήταν οι άνεργοι νέοι (μέχρι 27 ετών), τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν είναι εύκολο να μπουν στην αγορά εργασίας, οι μετανάστες και όσοι σκέφτονται να αλλάξουν σταδιοδρομία. Οι εταίροι του έργου είναι από διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές με διαφορετικές ανάγκες. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, λόγω της έλλειψης πόσιμου νερού, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών τους, και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία ως οικονομίες που βασίζονται στη γνώση και έχοντας πάρα πολύ (βρώμικο) νερό, το οποίο θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται πιο βιώσιμα.

Εταίροι έργου:

– Stichting Wellant, Ολλανδία
– Europea Romania, Ρουμανία
– Hogeschool Inholland, Ολλανδία
– OECON Group, Ελλάδα
– Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, Ισπανία
– Grm Novo mesto, Σλοβενία
– Liceul Tehnologic Agroindustrial “Tamási Áron”, Ρουμανία
– Colegiul Agricol Dimitrie Petrescu, Ρουμανία
– Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, Πορτογαλία
– CIFEA de Molina de Segura, Ισπανία
– Youmanitas Energy Farms, Ολλανδία
– Askham Bryan College, Ηνωμένο Βασίλειο
– Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, Ισπανία

Ομάδες στόχοι: Άνεργοι νέοι (μέχρι 27 ετών), Άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν είναι εύκολο να μπουν στην αγορά εργασίας, Πρόσφυγες, Μετανάστες

Διάρκεια: 01/09/2016 – 31/12/2017