Το έργο Talking Hands έχει ως στόχο να αναπτύξει και να προωθήσει μαθήματα νοηματικής γλώσσας μέσα από την χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, που θα απευθύνονται κυρίως σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους κωφών ατόμων. Τα μαθήματα αυτά θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του έργου χωρίς περιορισμούς και ανά πασά στιγμή ο καθένας θα μπορεί να ανατρέχει στο αντίστοιχο υλικό ώστε να αποκτήσει βασικές γνώσεις νοηματικής γλώσσας για την θεματική ενότητα που τον ενδιαφέρει. Στόχος του έργου είναι να αυξήσει το αίσθημα του ανήκειν στα άτομα με προβλήματα ακοής, με το να παρέχει στον περίγυρο τους την δυνατότητα να μάθουν βασικές έννοιες της νοηματικής γλώσσας, ούτως ώστε να αρθούν τα όποια προβλήματα επικοινωνίας υπάρχουν αναμεσά στις δυο πλευρές.

Διάρκεια
1/10/2022 – 30/9/2024

Ομάδα στόχος:
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι κωφών ατόμων, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει βασικά στοιχεία, της νοηματικής γλώσσας σχετικές ενώσεις, ιδρύματα και δημόσιοι φορείς που υποστηρίζουν κωφά άτομα.

Κοινοπραξία:

  • I.E.R.F.O.PONLUS (Ιταλία) 
  • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Ιταλία
  • OECON Group (Ελλάδα)
  • Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike slovenije-Soca Fundacja (Σλοβενία)
  • Polskiego Języka Migowego (Πολωνία)
  • Hrvatski savez gluhoslijepih osoba “Dodir” (Κροατία)
  • Sensus, Region Stockholm-Gotland (Σουηδία)