Το PRIDE NETWORK LEAD είναι ένα έργο που στοχεύει στη δημιουργία, προώθηση και δοκιμή ενός νέου προτύπου για τον επαγγελματικό ρόλο του “Pride Network Lead”, ο οποίος θα υποστηρίξει την ένταξη των LGBTQ+ ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον και θα οικοδομήσει το άνοιγμα για τη διαφορετικότητα και την ένταξη τους σε οργανισμούς.  

Διάρκεια
01/10/2022-01/09/2024

Ομάδες-στόχοι  

 • Επικεφαλείς δικτύων εργαζομένων   
 • Μέλη των δικτύων εργαζομένων 
 • Διευθυντές και ανώτερα διοικητικά στελέχη   
 • Ομάδες διαφορετικότητας και ένταξης /ανθρώπινου δυναμικού / Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
 • Οργανισμοί που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες    
 • Σύμβουλοι/ Εσωτερικοί εκπαιδευτές/ Παιδαγωγοί 
 • LGBTQ+ άτομα & ακτιβιστές   
 • Φορείς της αγοράς εργασίας   
 • Τοπικές και περιφερειακές αρχές 

Σύμπραξη 

 • Accademia IRSEI APS (Ιταλία) 
 • Diversity Hub (Πολωνία)   
 • OECON (Ελλάδα)  
 • Growth Coop (Ισπανία)  
 • CEIPES (Ιταλία)

Ιστοσελίδα
https://pridenetworklead.infoproject.eu/