Το “Cultural footprint είναι έργο επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων καλλιτεχνών, το οποίο έχει ως στόχο να αναπτύξει μια επιχειρηματική νοοτροπία μεταξύ των νέων καλλιτεχνών και να τους ενθαρρύνει να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους επιτυχία και τα επιτεύγματα της ζωής τους. Εφαρμόζει μια μεθοδολογία τεσσάρων βημάτων που βελτιώνει τις δεξιότητες των νέων και τους βοηθά να υλοποιήσουν τις πρώτες επιχειρηματικές ιδέες τους: το πρώτο βήμα είναι να τους εμπνεύσει, το δεύτερο να τους διδάξει πρακτικές δεξιότητες, το τρίτο να τους καθοδηγήσει και το τέταρτο να τους δικτυώσει και να τους δείξει νέους ορίζοντες και προοπτικές. Η μάθηση με τη διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, οι οποίοι δείχνουν στην πράξη πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και η διαδικασία προϊόντων. Η ιδέα του έργου αφορά νέους που προωθούν την ατομική διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα μεταξύ των εργαζομένων στον πολιτισμό των νέων και των αναδυόμενων καλλιτεχνών (στο ρόλο των μαθητών) και των ειδικών επιχειρήσεων (στο ρόλο των εκπαιδευτών) που αντιμετώπισαν τις δυσκολίες της περιόδου μετά τον COVID-19 όσον αφορά τη συνεργασία, τον φόρτο εργασίας και τα οικονομικά εισοδήματα.

Κοινοπραξία:

  • SENSUS, (Σουηδία)
  • SPOLEK ZAEDNO, (Τσεχία)
  • CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALIE CREATIVE, (Ιταλία)
  • STICHTING INCUBATOR, (Ολλανδία)
  • OECON Group, (Ελλάδα)

 

Ομάδα στόχος: Νέοι καλλιτέχνες, ανερχόμενοι καλλιτέχνες, εργαζόμενοι στον Δημιουργικό και Πολιτιστικό Τομέα, καλλιτέχνες ελεύθεροι επαγγελματίες

 

Διάρκεια: 01/03/2022-29/02/2024