Το έργο CraftHub  που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια νέα καινοτόμα εταιρική σχέση 9 ευρωπαϊκών οργανισμών :

 • Carlow County Council (Iρλανδία)
 • University of Wales Trinity Saint David (Ουαλία)
 • Glasmalerei Peters Studio (Γερμανία)
 • Materahub (Iταλία)
 • Design Skolen Kolding (Δανία)
 • Craft Scotland (Scotland)
 • NOVA School of Science and Technology (Πορτογαλία)
 • OECON Group (Ελλάδα)
 • OSLOMET (Nορβηγία)

Οι δραστηριότητες του CraftHub περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διερεύνηση και καταγραφή δεξιοτήτων και διαδικασιών χειροτεχνίας,· τη διαφορετική εφαρμογή τους στη δημιουργική πρακτική σε ολόκληρη την Ευρώπη· και ζητήματα πολιτισμικής ιδιαιτερότητας με κύριο στόχο:

 • Την δημιουργία ενός Ψηφιακού Αποθετηρίου με τη μορφή βιβλιοθήκης υλικού και περιεχομένου πολυμέσων.
 • Την υποστήριξη της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τέχνες που βρίσκονται σε κίνδυνο, αναβίωση για απολεσθείσες / ανακτηθείσες δεξιότητες και τεχνικές χειροτεχνίας.
 • Τον προσδιορισμό των πολιτισμικών/διακρατικών διαφορών στη Δημιουργική Βιομηχανία και η δυναμική του αποθετηρίου που θα δημιουργηθεί.

Όσοι λάβουν μέρος θα έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης ενός ολοκληρωμένου συναρπαστικού προγράμματος που θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων χειροτεχνικών εργασιών και πειραματικών ερευνών που θα υποστηριχθούν  με 42 διακρατικές υποτροφίες, 305 ημέρες δημιουργικών εργαστηρίων, 1 φεστιβάλ, 7 εκθέσεις και 2 συνέδρια.

Ομάδες στόχοι: χειροτέχνες

Διάρκεια: 01/10/2020- 30/09/2023