Το έργο “Capacity building of STEM tutors for providing distance learning (Going the Distance)” θα επικεντρωθεί στην παροχή των απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων καθώς και παιδαγωγικών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτές STEM (Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών) γενικά και σε εκπαιδευτές ρομποτικής ειδικά, προκειμένου να είναι σε θέση να οργανώσουν και να εκτελέσουν επιτυχημένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που απευθύνονται στους μαθητές τους. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάσαμε αυτό το έργο με σκοπό να:

α) Προσδιορίσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτών STEM κατά την περίοδο COVID-19

β) Διερευνήσουμε και να ξεχωρίσουμε από άλλα δωρεάν σχετικά ψηφιακά εργαλεία που είναι κακής ποιότητας

γ) Κατευθύνουμε τους εκπαιδευτές για τον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων που εντοπίζονται κυρίως στους νέους λόγω της έλλειψης πραγματικής επαφής

δ) Προετοιμάσουμε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές και να αναπτύξουμε καινοτόμο ψηφιακό υλικό υποστήριξης

ε) Εκπαιδεύσουμε τους καθηγητές για το πώς να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα παραπάνω, να αξιολογούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να λαμβάνουν χρήσιμα σχόλια

στ) Δημιουργήσουμε μια ανοιχτή πλατφόρμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με διαδικτυακά μαθήματα, σεμινάρια, διαδραστική αξιολόγηση κ.λπ.

https://www.goingthedistance.eu

Εταίροι:

  • Stichting Techniekpromotie (Ολλανδία)
  • OECON Group (Βουλγαρία)
  • NPO Robootika (Εσθονία)
  • Fondazione Museo Civico of Rovereto (Ιταλία)
  • Eduact (Ελλάδα)
  • STEM Education LLC Skopje (Βόρεια Μακεδονία)

Διάρκεια: 1 Απριλίου 2021 – 31 Μαρτίου 2023