Η OECON Group εξειδικεύεται στη συμβουλευτική με την παροχή υπηρεσιών τόσο σε τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα συμβουλευτικής υποστήριξης «Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» και «Επαγγελματικής Συμβουλευτικής»

υπηρεσίες-συμβουλευτικής-2
Εξατομικευμένη Επιχειρηματική Συμβουλευτική

Η εταιρεία μας παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής σε επίδοξους και νέους επιχειρηματίες που σχεδιάζουν τώρα την επιχειρηματική τους καριέρα, αλλά και σε επαγγελματίες που θέλουν να αναπροσανατολίσουν τη δράση τους. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της αγοράς, να απευθυνθούν σε πελάτες πέραν των συνόρων της χώρας και να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Η μέθοδος μας ξεχωρίζει γιατί ανταποκρίνεται ξεχωριστά στις ανάγκες και τους στόχους κάθε επιχειρηματία, δίνοντάς του δεξιότητες, τεχνογνωσία αλλά και πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Η συμβουλευτική πραγματοποιείται σε ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο σε θέματα σχετικά με:
 • Την υποστήριξη στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και την ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου
 • Την ωρίμανση των επιχειρηματικών ιδεών των πελατών μας και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων
 • Το σχεδιασμό και υλοποίηση Ερευνών Αγοράς και την ανάπτυξη σχεδίου Marketing
 • Τη μελέτη δυνατοτήτων και πηγών χρηματοδότησης και την δημιουργία πλάνου χρηματοδότησης
 • Την ανάπτυξη και δημιουργία συνεργασιών ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας.
 • Την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων των πελατών μας
 • Την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων
Business Coaching

Οι Σύμβουλοι της OECON Group παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες business coaching σε επιχειρήσεις με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση τους. Η εταιρεία μας βοηθάει τους επιχειρηματίες να αυξήσουν την παραγωγικότητα των κλάδων τους, εγκαθιδρύοντας έτσι σωστά τις διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να εργάζονται πιο συντονισμένα, δίχως περιττές ώρες εργασίας και προσπάθειας.

Το coaching πραγματοποιείται σε ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο σε θέματα σχετικά με:
 • Τον επαναπρογραμματισμό και την οργάνωση της επιχείρησης
 • Τη βελτίωση της εταιρικής επικοινωνίας
 • Την πρόσληψη και αξιολόγηση του προσωπικού
 • Τις πωλήσεις σε υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο
 • Τον οικονομικό προγραμματισμό και έλεγχο
 • Την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Τον ποιοτικό έλεγχο
 • Τις δημόσιες σχέσεις
υπηρεσίες-συμβουλευτικής-3
Business Mentoring

Η OECON Group παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες business mentoring. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι μέντορες μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή, να αλλάξουν καριέρα, να αδράξουν ευκαιρίες και να αναπτύξουν δυνατότητες που δεν ήξεραν ότι έχουν. Κάθε μέντορας αναλαμβάνει για ένα χρονικό διάστημα από τρεις έως έξι μήνες να υποστηρίξει έναν υποψήφιο ή νέο επιχειρηματία ή ομάδα με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας του από την «αγορά» στους ωφελούμενους, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

To mentoring πραγματοποιείται σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες με εξειδικευμένο μέντορα σε θέματα σχετικά με:
 • Τη διάγνωση των αναγκών των πελατών μας
 • Τη μετάδοση τεχνογνωσίας και χρήσιμων συμβουλών για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων
 • Τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση καλών πρακτικών
 • Τη βελτίωση του δικτύου επαφών των πελατών μας
 • Το χτίσιμο μίας ανθρώπινης σχέσης μεταξύ επαγγελματιών με κοινά θέματα και προβλήματα
 • Την ενδυνάμωση της υπευθυνότητας των πελατών μας για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων