Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας με γνώμονα τις εξαγωγές μαθητών ΕΕΚ μέσω εκπαιδευτικών ενοτήτων ανοιχτής πρόσβασης. Οι επιχειρηματίες υποψήφιοι μαθητές ΕΕΚ που είναι εξοπλισμένοι με δεξιότητες εξαγωγής θα προτιμούνται πολύ περισσότερο στην επιχειρηματική ζωή και αυτοί οι μαθητές θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επομένως, αυτό το έργο θα ενσωματώσει την επαγγελματική εκπαίδευση με τον πραγματικό τομέα. Προκειμένου να μετακινηθείτε στην ΕΕΚ προσανατολισμένη στις εξαγωγές και να βελτιώσετε την εξαγωγή των χωρών, πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα των εκπαιδευομένων ΕΕΚ.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ. Δεδομένου ότι όλα τα αποτελέσματα θα προετοιμαστούν για αξιοποίηση και όφελος των εκπαιδευομένων ΕΕΚ, είναι μεταξύ των ομάδων στόχων. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ωφελώντας από αυτά τα πνευματικά αποτελέσματα. Επειδή θα αποκτήσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές εκτός από την τομεακή τεχνογνωσία τους. Ως εκ τούτου, θα ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και θα τη βελτιώσουν χάρη στις γνώσεις τους σχετικά με τις εξαγωγές. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων-στόχων, επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση των εκπαιδευτών προκειμένου να παρέχει μια καλή διαδικασία κατάρτισης. Θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές.

http://www.karahalliosb.org.tr/

CIS SCUOLA PER LA GESTIONE D’IMPRESA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA
KM GROUP YATIRIM ONLINE DIS TIC. ΕΠΕ. STI.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ USAK
OECON GROUP ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO
Sehit Tuncay Durmus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ομάδα στόχος: Ιδρύματα ΕΕΚ, εκπαιδευτές και μαθητές ΕΕΚ, Νέοι άνεργοι, Επιχειρηματίες.

Διάρκεια: 01/11/2019 έως 30/11/2021