ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο Talking Hands έχει ως σκοπό να αναπτύξει και να προωθήσει μαθήματα νοηματικής γλώσσας μέσα από την χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, που θα απευθύνονται κυρίως σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους κωφών ατόμων. Τα μαθήματα αυτά θα είναι διαθέσιμα στην διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου χωρίς περιορισμούς και, ανά πασά στιγμή, ο καθένας θα μπορεί να ανατρέχει στο επιλεγμένο υλικό ώστε να αποκτήσει βασικές γνώσεις νοηματικής γλώσσας για την θεματική ενότητα που τον ενδιαφέρει. Στόχος του έργου είναι να αυξήσει το αίσθημα του ανήκειν στα άτομα με προβλήματα ακοής, με το να παρέχει στον περίγυρο τους την δυνατότητα να μάθουν βασικές έννοιες της νοηματικής γλώσσας, ούτως ώστε να μειωθοούν τα όποια προβλήματα επικοινωνίας υπάρχουν αναμεσά στις δυο πλευρές.
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
 • Συγγενείς κωφών ατόμων
 • Φίλοι κωφών ατόμων
 • Συνάδελφοι κωφών ατόμων
 • Oποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει βασικά στοιχεία της νοηματικής γλώσσας
 • Σχετικές ενώσεις και οργανώσεις
 • Δημόσιοι φορείς και ιδρύματα που υποστηρίζουν άτομα με προβλήματα ακοής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 01/10/2022-01/09/2024

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
 • E.R.F.O.P. ONLUS (Ιταλία)
 • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Ιταλία)
 • OECON Group (Ελλάδα)
 • Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike slovenije-Soca Fundacja (Σλοβενία)
 • Polskiego Języka Migowego (Πολωνία)
 • Hrvatski savez gluhoslijepih osoba “Dodir” (Κροατία)
 • Sensus, Region Stockholm-Gotland (Σουηδία)
SOCIAL MEDIA
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ