Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ISO 26000:2010 - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το Διεθνές Πρότυπο ISO 26000:2010 αφορά όλους τους Οργανισμούς και τις εταιρίες στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξής τους, την υποχρέωση και ευθύνη των δραστηριοτήτων τους απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Το πρότυπο ενεργεί με δεοντολογικό και διαφανή τρόπο που συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα βοηθάει:

  • Στην ανάδειξη του κοινωφελούς έργου τους
  • Στην λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων αντιμετώπισης απειλών και αδυναμιών αλλά και αξιοποίησης των ευκαιριών
  • Στην ενσωμάτωση κατά την λήψη αποφάσεων τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών

 

email 30x30Επικοινωνία με τους υπευθύνους του Τμήματος:   Φόρμα Επικοινωνίας

FaLang translation system by Faboba