Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ISO 22000:2005 - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)

Το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 είναι το πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία του καταναλωτή. Το πρότυπο είναι εφαρμόσιμο από όλους τους τύπους και μεγεθών επιχειρήσεων με είδη διατροφής.

Ο σκοπός του προτύπου ISO 22000:2005 είναι η συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, την εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, αποθήκευσης, παρασκευής και διάθεσης των τροφίμων, προς τους καταναλωτές, μέσα απο την εφαρμογή διαδικασιών.

Στο πρότυπο ISO 22000:2005 ενσωματώνονται οι αρχές του HACCP και με την εφαρμογή του η εταιρεία:

  • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα Εθνική και Διεθνής νομοθεσία τροφίμων.
  • Βελτιώνει και ενισχύει την εικόνα της στο ευρύ κοινό και στους αρμόδιους φορείς ως προς την ασφάλεια τροφίμων.
  • Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
  • Επιτυγχάνει την είσοδό της σε νέες αγορές του εξωτερικού.
  • Εφαρμόζει και ακολουθεί μέτρα για την προστασία των τροφίμων.
  • Αναγνωρίζει και προσδιορίζει τα επικίνδυνα σημεία που αποτελούν κίνδυνο για την παραγωγή.
  • Προσδιορίζει τα Προληπτικά Μέτρα, τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (CCPs) και των Προαπαιτούμενων προγραμμάτων.
  • Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων
  • Καθορίζει και τηρεί διαδικασίες για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας.
  • Μειώνει το κόστος παραγωγής καθώς μειώνονται οι απορριπτέες παρτίδες παραγωγής.

 

email 30x30Επικοινωνία με τους υπευθύνους του Τμήματος:   Φόρμα Επικοινωνίας

 

FaLang translation system by Faboba