Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ISO 14001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 είναι το διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης Περιβάλλοντος και είναι εφαρμόσιμο από όλους τους τύπους επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα δραστηριότητας.

Σκοπός του Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η ανάλυση και ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η πρόβλεψη και η λήψη αποφάσεων για την μείωση αλλά και την παρακολούθηση αυτών.

Το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 προσαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τις λειτουργίες και την δράση της.

Με την εφαρμογή του Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η εταιρεία:

 • Συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική ισχύουσα Εθνική και Διεθνή νομοθεσία.
 • Είναι προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
 • Μειώνει τους κινδύνους τόσο για την υγεία των εργαζομένων όσο και την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας.
 • Ελαχιστοποιεί τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εκμηδενίζει την εκπομπή ρύπων.
 • Μειώνει το κόστος λειτουργίας.
 • Μειώνει την κατανάλωση φυσικών πόρων.
 • Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
 • Προσελκύει νέους πελάτες και επενδυτές.
 • Αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας.
 • Βελτιώνει την εικόνα της αποδεικνύοντας την περιβαλλοντική της ευαισθησία.
 • Επιτυγχάνει την είσοδό της σε νέες αγορές του εξωτερικού.

 

email 30x30Επικοινωνία με τους υπευθύνους του Τμήματος:   Φόρμα Επικοινωνίας

 

FaLang translation system by Faboba