Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO)

Η OECON GROUP παρέχει μία ολοκληρωμένη υπηρεσία εναρμόνισης των επιχειρήσεων με τα Διεθνή Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης (ISO) που εξασφαλίζουν σε κάθε φορέα και επιχείρηση ποιότητα στην παρεχόμενη υπηρεσία τους ή στο παραγόμενο προϊόν τους.

Το ISO είναι ένα διεθνές πρότυπο οργάνωσης και διαχείρισης μίας επιχείρησης και η εφαρμογή του στοχεύει στην μόνιμη και σταθερή βελτίωση των υπηρεσιών ή και των προϊόντων της εκάστοτε επιχείρησης.

 

ISO

Η διαδικασία μελέτης και εφαρμογής των Προτύπων που τηρεί η εταιρεία μας είναι η εξής:
  • Η πρώτη επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για την καταγραφή των διαδικασιών και λειτουργιών που εφαρμόζει η εταιρεία.
  • Η συγκέντρωση και καταγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας, ευρωπαϊκής και εγχώριας.
  • Η πλήρη ανάπτυξη του συστήματος ISO σύμφωνα πάντα με τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου.
  • Ο σχεδιασμός του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας, ο σχεδιασμός και η ανάλυση Διαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας και Εντύπων.
  • Την τεκμηρίωση όλων των απαραίτητων κανόνων που πρέπει να τηρούνται από την εταιρία.
  • Καθορισμός οργανογράμματος και αρμοδιοτήτων.
  • Εκπαίδευση προσωπικού για την σωστή εφαρμογή και λειτουργία του προτύπου.
  • Τήρηση προσαρμοστικής περιόδου για την ομαλή ένταξη εφαρμογής του προτύπου στην λειτουργία της επιχείρησης.
  • Πιστοποίηση του συστήματος από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
  • Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση και εφαρμογή του συστήματος αλλά και εσωτερικών επιθεωρήσεων.

 

Η OECON GROUP προς πιστοποίηση του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, παρέχει:

 

email 30x30Επικοινωνία με τους υπευθύνους του Τμήματος:   Φόρμα Επικοινωνίας

 

FaLang translation system by Faboba