Εκτύπωση αυτής της σελίδας

WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των γυναικών, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, στην Ευρώπη, μέσω της δημιουργίας ειδικών εκπαιδευτών και της ανάπτυξης νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση και την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

Ειδικοί στόχοι:
• Να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία των κατάλληλα εκπαιδευομένων ατόμων στις υπηρεσίες υποστήριξης που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας, με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών από τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανεξαρτητοποίηση των θυμάτων
• Να ενισχύσει την αντίληψη και τις δεξιότητες των κατάλληλα εκπαιδευομένων ατόμων προτείνοντας μοντέλα / πρωτόκολλα τέτοιων μορφών υποστήριξης, ώστε να βοηθούν τα θύματα να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:
• 200 γυναίκες θα εκπαιδευτούν κατάλληλα (ειδικά οι άνεργες και όσες γυναίκες δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες).
• 35-50 Εκπαιδευτές / υπάλληλοι ιδρυμάτων και κέντρων θα εκπαιδευτούν σε θέματα βίας.
• Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών θυμάτων βίας σε 8 χώρες.
• Ένα σύνολο εργαλείων κατάρτισης θα μοιρασθούν στις 8 χώρες.
• 600 γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα.
• 160.000 πολίτες θα ενημερωθούν για τα πρόβλημα βίας και τα πορίσματα του σχεδίου.

Εταίροι:

 

LEADER

ΙΤ

Action Aid Italy

PARTNER

IT

Animus Association Foundation

PARTNER

IT

Associazione Donatella Tellini-biblioteca Delle Donne-ce

PARTNER

BG

Bulgarian Centre Of Women In Technology

PARTNER

IT

Centro Veneto Progetti Donna-auser

PARTNER

IT

C.i.f-centro Italiano Femminile Provinciale Di Reggio Cal

PARTNER

UK

Euclid Network

PARTNER

SE

Folkuniversitetet, Stiftelsen För Kursverksamheten Vid Up

PARTNER

ES

Fundación Mujeres

PARTNER

BG

Gender Project For Bulgaria Foundation

PARTNER

GR

Greek Association Of Women Entrepreneurs (sege)

PARTNER

IT

Istituto Per La Ricerca Sociale

PARTNER

CY

Mediterranean Institute Of Gender Studies (migs)

PARTNER

ES

Surt. Fundació De Dones. Fundació Privada.

PARTNER

GR

Women’s Center Of Karditsa

FaLang translation system by Faboba