Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Partnership for more effective WBL in VET-PROMOTE-WBL

Μία από τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας των νέων είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ανεπτυγμένες δεξιότητες του μελλοντικού εργατικού δυναμικού θα καλύψουν τις ανάγκες του χώρου εργασίας. Η μάθηση με βάση την εργασία χρησιμοποιεί το χώρο εργασίας ως ένα ισχυρό μαθησιακό περιβάλλον που συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.


Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:


Ο γενικός στόχος του έργου είναι να κάνει την εργασία με βάση τη μάθηση πιο αποτελεσματική, έτσι ώστε να οδηγεί σε μια win-win κατάσταση και για τους εκπαιδευόμενους και για την επιχείρηση φιλοξενίας. Οι κύριες προκλήσεις που εξακολουθούν να ανιχνεύονται είναι η ανεπαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και των επιχειρήσεων, καθώς και το χάσμα των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των εκπαιδευομένων. Η εργασία που βασίζεται στη μάθηση πρέπει να είναι αποτελεσματική και επίσης πιο αποδοτική από πλευράς κόστους, οι μαθητές πρέπει να είναι δυναμικοί, δημιουργικοί, να αυξάνουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, να μάθουν να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά. Οι δάσκαλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτό, δεδομένου ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές. Το έργο επιδιώκει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της μάθησης με βάση την εργασία τους, με την εφαρμογή των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και την παροχή εκπαιδευτικών με τις δεξιότητες και τις στρατηγικές για να συμμετάσχουν σε μακροπρόθεσμη σχολείο-επιχειρηματικές συνεργασίες. Η κοινοπραξία ενώνει τους φορείς παροχής ΕΕΚ, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων. Ως κύρια απτά αποτελέσματα, η κοινοπραξία θα παράγει ένα online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους καθηγητές της ΕΕΚ και διάφορα συμπληρωματικά εργαλεία υποστήριξης. Αναμένεται επίσης ότι το έργο θα συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική εμπειρία μάθησης για τους μαθητές θα επηρεάσει τα πρώιμα αποτελέσματα απασχόλησης. Η προώθηση της win-win κατάστασης της μάθησης με βάση την εργασία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο για την προώθηση και, τέλος, την προσφορά ευκαιριών μάθησης με βάση την εργασία.

Εταίροι:
1. The West Midlands Creative Alliance Ltd
2. Innogate to Europe, SP
3. MATERAHUB,IT
4. EfVET, BE
5. SYNTEA SPOLKA AKCYJNA,PL
6. Cognita d.o.o,HR
7. SEGE,GR

Διάρκεια: 1.09.2016 -31.08.2018

FaLang translation system by Faboba