Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Fighting discrimination and anti-Gypsyism in education and employment in EU

Το πρόγραμμα PAL στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Ένταξης των Ρομά και τη σύσταση Συμβουλίου Ένταξης τους.
Οι εταίροι του προγράμματος PAL συγκεντρώνουν επίσημα και ανεπίσημα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα καθώς και διαθέσιμες πληροφορίες για τη κατάσταση των Ρομά στην εκπαίδευση και την απασχόληση στο Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία και Ρουμανία. Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών καθώς και άλλων στοιχείων που προέρχονται από σχετικές δραστηριότητες συλλογής δεδομένων παρουσιάζονται στην επίσημη έκθεση του PAL για την τρέχουσα κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη και την πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με την ένταξη τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί:
Α. Ολοκληρωμένη προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στην εκπαίδευση
Β. Ολοκληρωμένη προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή εξειδικευμένου προγράμματος απασχόλησης για τον πληθυσμό των Ρομά στην Ε. Ε.


Συλλογή δεδομένων


Στο πλαίσιο του προγράμματος PAL η συλλογή δεδομένων είναι μια διαδικασία συγκέντρωσης και καταγραφής πληροφοριών από μελέτες και διαθέσιμο ερευνητικό υλικό σχετικά με τον πληθυσμό των Ρομά, τα προβλήματα και τις στρατηγικές, όπως προτείνονται από εξειδικευμένους συνεργάτες του προγράμματος PAL και παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων του PAL περιλαμβάνει περισσότερες από Ί 00 αναφορές.


Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει υλικό/παρουσιάσεις για τα ακόλουθα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ θέματα:
• Διαδικτυακά σεμινάρια «ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»: Σχεδιασμός θεματικών και προσωπικών σχεδίων // Μέθοδοι για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών // Η σημασία του παιχνιδιού και της μάθησης στην προσχολική ηλικία // Στρατηγικές αποτελεσματικής επικοινωνίας με τις οικογένειες των Ρομά.
• Διαδικτυακά σεμινάρια τύπου «ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»: Νομική προστασία των παιδιών, μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικά, συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, εκπαίδευση των διαμεσολαβητών που ασχολούνται με Ρομά και οικογένειες Ρομά, και ασκήσεις για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δράσης «προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης»
Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει υλικό/παρουσιάσεις για τα ακόλουθα θέματα ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
• Διαδικτυακά σεμινάρια «ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών, συνεργατικές δεξιότητες επαγωγικής εκπαίδευσης, πρόληψη των συγκρούσεων, πολιτισμός και συγγράμματα για τους Ρομά, ανάπτυξη κοινότητας Ρομά.
• Διαδικτυακά σεμινάρια τύπου «ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»: Βοήθεια και καθοδήγηση σε σχέση με την προσωπική ανάπτυξη, επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση, δημόσιος διάλογος, πληροφόρηση για ευκαιρίες απασχόλησης των Ρομά.

Εταίροι:

1. UC Limburg vzw, BE
2. RomPraha, Czech Republic
3. Komunikujeme o.p.s., Czech Republic
4. House of National Minorities, Czech Republic
5. Consorzio Innopolis, Italy
6. Fondazione Leone Moressa, Italy
7. Comune di Reggio Emilia, Italy
8. Institute of Psychosocial Development, Greece
9. Institute of Entrepreneurship Development, Greece
10. ANATOLIKI SA, Greece
11. University Rehabilitation Institute, Slovenia
12. Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Slovenia
13. Asociatia MERGI INAINTE,Romania
14. FONDO FORMACIÓN EUSKADI S.L.L, Spain
15. FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, COOP. V, Spain
16. Ayntamiento de Murcia, Spain
17. SRDA, Belgium
18. Corvinus University Budapest, Hungary
19. UCCU Alapitvany, Hungary
20. ALDA, France

 

FaLang translation system by Faboba