Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ECO-SystemApp

Κύριος στόχος του προγράμματος:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις οριζόντιες προτεραιότητες:

 1. Ανάπτυξη των βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων

  Μέσα από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και δραστηριοτήτων, το έργο ECO-SystemApp θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, το έργο θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της ενσωμάτωσης της επιχειρηματικότητας ως δεξιότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης με στόχο να συγκεντρώσει μια ευρεία κατηγορία φορέων.

 2. Διεύρυνση του όρου «Εκπαίδευσης» (Communication on Opening Up Education)

  To ECO-SystemApp θα στηρίξει την εφαρμογή της ανακοίνωσης για το άνοιγμα της εκπαίδευσης με την προώθηση της στρατηγικής χρήσης των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων (ΑΕΜ). Μια αποθήκη εκπαιδευτικών πόρων για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα θα δημιουργηθεί, αυξάνοντας την αξία του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των ΑΕΜ μέσω της μεταφοράς και αφομοίωσης.

 3. Ανακάλυψη και διεύρυνση νέων διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των νέων εργαζομένων μέσω της ενίσχυσης του προφίλ των διδακτικών επαγγέλματα

  Το ECO-System App θα ενισχύσει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον επιχειρηματικό οικοσύστημα οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων, εκπαιδευτικών, επιχειρήσεων και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε πολλαπλά επίπεδα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της non –formal μάθησης. Το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση της πορείας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των νέων εργαζομένων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και το προφίλ του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, μέσω μιας σειράς μέτρων.

 

Ομάδες-στόχοι:

Εκπαιδευτές σε θέματα επιχειρηματικότητας, (συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, οι δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ).

 

Partnership:

Επικεφαλής εταίρος
UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID ROYAL CHARTER, Αγγλία

Εταίροι:

 • NATIONAL CHAMBER NETWORK WOMEN ENTREPREURSHIP, Ελλάδα
 • INNOGATE TO EUROPE CONSULTORIA DE PROYECTOS EUROPEOS SL, Ισπανία
 • ZDRUZENIE NACIONALEN CENTAR ZA RAZVOJ NA INOVACII I PRETPRIEMACKO UCENJE SKOPJE, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 • ARTEVELDEHOGESCHOOL, Βέλγιο
 • CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, Ιταλία
 • REGIONALNA ROZVOJOVA AGENTURA SENEC – PEZINOK, Σλοβακία

 

Διάρκεια:

01/09/2015 μέχρι 31/08/2017

 

email 30x30Επικοινωνία με τους υπευθύνους του Τμήματος:    Φόρμα Επικοινωνίας

 

FaLang translation system by Faboba