OECON GROUP

FacebookLinkedin

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν"

ΔΡΑΣΗ 4.2.2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)

 

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα η Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν). Αναμένονται εντός των επόμενων ημερών και οι προσκλήσεις για τη Δράση 4.2.3.

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες – Κλάδοι

Η αίτηση στήριξης θα αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

 1. Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 2. Ζυθοποιία
 3. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
 4. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 5. Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
 6. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.
 7. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
 8. Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
 10. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής.
 11. Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
 12. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Στόχοι της Δράσης
Στόχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:

 1. η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
 2. η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
 3. η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.  

** Εξαιρούνται επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 4.2.2 αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων  ειδικού τύπου τα οποία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).
 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ)
 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προϋπολογισμός
Ο  αιτούμενος προϋπολογισμός  μπορεί να είναι από 600.000,00 € έως 3.000.000,00 €.

Ποσοστά Ενίσχυσης

  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΜΙΚΡΕΣ &
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • ΉΠΕΙΡΟΣ
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 45%

 50%

 • ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ
 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 30%

 40%

 • ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 20%

 30%

 • ΚΡΗΤΗ
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 35%

 • 45%
 • 40%
 • 45%
 • 40%

Διάρκεια Υποβολών

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 13/07/2017 έως 12/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από 20/07/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310256360 είτε στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2015 by Q-CERT.

 Καταγραφή3

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

90 Giannitson Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360